janko-ferlic-sfL_QOnmy00-unsplash.jpg

Yritän nyt kuumeisesti miettiä: mikä minua kiinnostaa yli kaiken? Vastauksena on: minä rakastan politiikan analysointia. Se on minusta mielenkiintoisinta maailmassa. Erityisesti rakastan politiikan analysointia erilaisten filosofisten teorioiden valossa. Esimerkiksi oikeudenmukaisuusteorioiden. 

Toinen asia, mikä minua kiinnostaa kovasti on ihmisen toiminta. Miksi ihmiset toimivat sillä tavalla kuin he toimivat. Olisi hienoa tutkia psykologisia ilmiöitä. Olisi mahtavaa olla politiikan ja psykologian tutkija. 

Minua kiinnostavia aiheita väitöskirjalle: 

- Kuinka poliittinen järjestelmä voidaan saada vastaamaan paremmin nykyajan haasteisiin ja ihmisten muuttuneisiin mieltymyksiin esimerkiksi poliittisen osallistumisen suhteen

- Tutkimuksia erilaisista poliittisista prosesseista (miksi lopputulos on ollut tietynlainen)

- Millaiset rakenteelliset kysymykset edesauttavat nuorten syrjäytymistä yhteiskunnassa

- Miksi ihmisillä on nykyään niin paljon mielenterveysongelmia? Mitkä tekijät nyky-yhteiskunnassa aiheuttavat niitä?

- Maahanmuuttajiien integraatio Ruotsin lähiöissä 

- Ympäristöystävällisten projektien toteuttaminen - onnistumistarinoiden anatomia

- Mikä on filosofisten teorioiden valossa sopiva määrä pakolaisia? 

- Suomi hyvinvointiteorioiden valossa ja se, kuinka hyvin vastaa varhaisia ajatuksia hyvinvointiteorioista?

Yhteiskuntatieteiden sisällä on niin monia kiinnostavia asioita, mitä voisi tutkia.

Miksi en sitten lähde väitöskirjatutkijan tielle? Pohdin, löytyykö väitöskirjan teon jälkeen töitä. Toisaalta - entä sitten? Minusta olisi vain hienoa päästä tutkimaan jotain asiaa. En minä näkisi tutkimuksen tekoa investointina, jolle odottaisin saavani jotain suurempaa arvoa tai hyötyä työelämässä. Jos taka-ajatuksena on se, väitöskirja ei välttämättä liene paras ratkaisu. Näkisin sillä vain arvoa itsessään. 

Koskaan ei tiedä, milloin elämä loppuu. Mistään ei voi olla varma, että huominen tulee. En voi ajatella, että minulla on aikaa vaikka vanhanakn tehdä väitöskirja. Vanhuutta ei välttämättä tule.